Tee kurssimateriaalia

Havainnollistaminen

Perinteinen syy valmistaa tai varata mukaan kurssimateriaalia on havainnollistaa osanottajille, mistä käsittelemässäsi asiassa on kyse. Jos olet puhumassa erilaisista lämmöneristysmateriaaleista talonrakennuksessa, tyypillinen materiaalisi voisi olla näytepaloja erilaisista eristysvilloista. Niitä voisi laittaa koulutustilaisuuden aikana kiertämään, jotta ihmiset saavat katsella ja tunnustella, miten materiaalit eroavat toisistaan. Toisaalta yksi apuvälineesi voisi olla myös nukkekoti, jonka avulla osoitat, mihin kohtiin eristeet rakentamisvaiheessa laitetaan.

Joku saattaa mieltää havainnollistavan materiaalin pelkästään käden taitoihin ja materiaalisiin kohteisiin soveltuvaksi. Näin ei kuitenkaan ole, vaan myös aineettomia ja ihmissuhdetaitoihin liittyviä asioita voidaan tehdä näkyviksi erilaisten materiaalien avulla. Näin myös kannattaa tehdä, koska siten osanottajille saadaan syntymään opetettavasta aiheesta paljon selkeämpi ja elävämpi kuva kuin puhumalla ilman havainnollistusta.

Aineettomia sisältöjä voidaan käsitellä esim. kuvien avulla. Jos koulutat kokoustaitoja, yksi tapa kuvailla hyvin sujuvan kokouksen ilmapiiriä, on piirros tai valokuva, joka ilmaisee luottamuksellisen ja rakentavan kokouksen tunnelmaa. Miksei hyvä havainnollistaja voisi olla myös pätkä videokuvaa. Kenties huonoon kokousilmapiiriin vaikuttavien syiden tarkastelu olisikin helpompaa TV:n sketsiohjelmasta poimitun esimerkin avulla.

Kuvien, animaation ja videokuvan käytön yhteydessä täytyy aina muistaa tekijänoikeuslainsäädäntö. Kun käytät kuvamateriaalia,

Tekijänoikeusmaksua ei välttämättä tarvitse maksaa, jos koulutustilaisuus toteutetaan omakustannuspohjalta eli osanottomaksuilla ei kerätä voittoa ja näytetty video- tai kuvaosuus on pieni, vain parin minuutin mittainen. Kuvamateriaalin näyttäminen rinnastetaan silloin kirjasta poimitun pienen sitaatin esittämiseen. Tekijän nimi täytyy kuitenkin aina mainita.

Opettaminen

Monet ihmiset oppivat parhaiten, jos saavat ensin muodostaa käsiteltävästä asiasta kunnollisen kokonaiskuvan. Oppimateriaalin eräs tehtävä saattaa olla juuri tällaisen kokonaiskuvan muodostaminen. Oppimateriaalia voi käyttää myös herättämään oivalluksia jostakin asiasta tai ohjaamaan tilaisuuden kulkua. Oppimateriaalin avulla voi ohjata osanottajia virittymään sopivaan tunnetilaan. Sen avulla voi myös ärsyttää ja haastaa ajattelemaan. Materiaali voi johdatella tai auttaa oivaltamaan. Se voi myös auttaa hahmottamaan, mitkä asiat kuuluvat yhteen ja muodostavat seuraussuhteita.

Oppimateriaali voi muodoltaan olla esim. juliste tai piirtoheitinkalvo. Se voi olla kuva, postikortti tms. jonka laitat kiertämään. Tai se voi olla asiaan liittyvä tai kokonaiskuvaa hahmottava esine, runo tai mietelause. Se voi olla myös musiikkia.

Näin helpotat opitun muistamista tilaisuuden jälkeen

Kertaaminen ja isompaan yleiskuvaan palaaminen oppimistilaisuuden puolivälissä, lopussa ja pitkäkestoisen kurssin muissakin sopivissa väleissä edesauttaa sitä, että opittu asia jää mieleen. Asian mieleen palauttamista kurssin jälkeen voit edesauttaa myös kurssimateriaalin avulla. Voit valmistaa etukäteen luentomonisteen, johon olet tiivistänyt pääkohdat sanottavastasi. Jos olet ajatellut luentomonisteesi muistamisen apuvälineeksi, käytä siinä mielellään kokonaisia lauseita. Samaan monisteeseen voit liittää myös tiedot käyttämistäsi lähteistä tai suosituksiasi lisälukemiseksi siltä varalta, että asia kiinnostaa ja jää askarruttamaan kurssilaisia.