Vertauskuvaverstas

Vertauskuvaverstas kuuluu Strada Menetelmäpankkiin. Strada on tarkoitettu käytettäväksi organisaatioiden strategiatyöskentelyyn. Se tarjoaa tietoa, ratkaisuja sekä apua strategian siirtämiseen käytäntöön.

Vertauskuvaverstasta käytetään organisaation identiteetin hahmottamiseen. Verstaassa pohditaan identiteettiä (”keitä me olemme”) vertauskuvien avulla. Sopivaa metaforaa käyttäen kuvataan organisaation nykytila ja tavoitetila sekä haaste, joka täytyy ratkaista ennen tavoitetilaan pääsemistä. Menetelmässä käytetään valmiita vertauskuvakortteja.

Vertauskuvaverstasta voidaan myös käyttää tietyn yksikön, osaston, ryhmän, toiminnon tai tehtävän roolin pohtimiseen.

Vertauskuvaverstas – Vetäjän ohje (PDF)

Tarkemmat ohjeet Stradan verkkosivuilta.