Tuplatiimi

Tuplatiimi on Innotiimi Oy:n kehittämä ryhmätyömenetelmä, jonka avulla voidaan käsitellä yhtä aihetta ja tarkastella sitä eri näkökulmista. Menetelmä on tarkoitettu erityisesti avoimien ongelmien ratkaisuun ja vaihtoehtojen ja ratkaisumallien karsimiseen työskentelyn kuluessa.

Tarvikkeet: paperilappuja, sinitarraa tai teippiä, tusseja.

Työskentely:

Määritelkää yhdessä aihe tai ongelma, jota käsittelette. Jos ryhmä on iso, niin muodostakaa ensin pienemmät ryhmät (esim. 3 henkilöä). Pienessä ryhmässä voi työskennellä pareittain. Jokainen miettii yhteistä aihetta tai ongelmaa ensin yksin, ja kirjoittaa paperille 5-10 ehdotusta, ajatusta tai ideaa siitä. Yksi ajatus/paperi. Aikaa tähän on viisi minuuttia.

Jo muodostetuissa pienissä ryhmissä (tai pareittain) henkilöt keskustelevat kunkin ideoista ja ajatuksista. Näistä kaikista ryhmä valitsee omikseen viisi (kolme) parasta.

Ehdotukset teipataan seinälle. Ryhmät esittelevät lyhyesti ehdotuksensa. Niistä ei keskustella sen pidempään vielä tässä vaiheessa.

Kukin ryhmä keskustelee keskenään seinälle kiinnitetyistä ehdotuksista ja valitsee niistä viisi parasta (esim. tussiäänestyksellä = vedetään viiva valittuun lappuun). Omista ehdotuksista saa valita vain yhden, muut ehdotukset on oltava muiden ryhmien ehdotuksia. Eniten ääniä saaneet pääsevät jatkoon. Muut laput poistetaan seinältä.

Jäljelle jääneet laput ryhmitellään aihepiireittäin ryhmän avustuksella. Näistä keskustellaan ja tarvittaessa äänestetään uudelleen, jos valittujen ehdotusten määrää on supistettava.

Lapuista syntyvien idearyhmien avulla laaditaan konkreettinen toimenpidesuunnitelma.