Miten siirtyä perinteisestä verkkokouluttamiseen

Miten verkossa tapahtuvaa oppimista ohjataan?

Verkossa kouluttaja tai tutor ei näe opiskelijaa. Osatakseen ohjata näkymättömän osallistujan oppimista, pitää itse oppiminen ensin tehdä näkyväksi. Tämä tapahtuu erilaisten tehtäväksi antojen kautta - esimerkiksi seuraavaan tapaan.

Antamalla kurssilaiselle tehtäväksi kertoa, mitä hän tietää aiheesta entuudestaan, nähdään, mitä tietoa hän tarvitsee aiheesta lisää. Silloin päästään ohjaamaan hänen tiedonhankintaansa.

Antamalla kurssilaiselle tehtäväksi selittää omin sanoin jokin käsitelty uusi asia, nähdään miten hän on sen omaksunut ja voidaan tarvittaessa ohjata häntä huomaamaan uusia piirteitä opittavassa asiassa.

Pyytämällä kurssilaista asettamaan perustellusti kaksi tai useampaa tehtäväratkaisua paremmuusjärjestykseen nähdään, millaisia arviointikriteerejä hän käyttää. Tällöin päästään keskustelemaan kurssilaisen kanssa siitä, mihin nämä kriteerit perustuvat.

TJS Opintokeskuksella on valmiudet kurssittaa verkko-ohjaamisen taitoihin. Kurssi on suunniteltu järjestökouluttajien tarpeisiin. Sinne voi tulla saamaan henkilökohtaista ohjausta verkkokurssin tekemisessä tai ohjaajana kehittymisessä. TJS Opintokeskuksesta voi myös pyytää apua ja neuvoja. Yksinkertaisiin kysymyksiin voi saada vastauksen puhelimessa ilmaiseksi. Pidempien konsultointien tai yksityisopastuksen hinnat sovitaan tapauskohtaisesti, koska ne riippuvat siitä, miten paljon työaikaa niihin menee. Lisätietoja saat TJS:n kulttuurisihteeriltä Inka Ukkolalta puh.(09) 2293 0329 tai etunimi.sukunimi(at)tjs-opintokeskus.fi.