Miten siirtyä perinteisestä verkkokouluttamiseen

Miten verkkokurssin kurssisuunnitelma tehdään?

Kurssisuunnitelma verkkokurssille rakentuu kurssin tavoitteesta käsin. Ensin määritellään, mitä kurssilaisen tulee kurssin jälkeen osata. Sitten mietitään, minkälaisia tekoja ja harjoituksia kurssilaisen pitää tehdä ja missä järjestyksessä, jotta tavoiteltu osaaminen saavutetaan.

Jos tavoitteena on oppia tulkitsemaan työsopimuslakia, oppijan välivaiheita tavoitteen saavuttamiseen voivat olla esim. työsopimuslain sisältöön perehtyminen, yleisiin laintulkintaperiaatteisiin perehtyminen sekä lainkohtien soveltamisen harjoittelu yksittäisten case-esimerkkien avulla.

Nämä osiot voi asettaa oppijoiden saataville eri tavoin. Yksi esittämisjärjestys voisi olla sellainen, että ensin oppijaa motivoidaan case-esimerkin avulla kiinnostumaan aiheesta. Valitaan esimerkki, joka osoittaa, että hänellä on tarvetta oppia ymmärtämään työsopimuslakia. Sitten opastetaan, mistä laki löytyy, mistä löytyy lisätietoa ym… Tuomalla kaksi pinnalta katsoen samanlaista, mutta ratkaisultaan erilaista case-esimerkkiä osanottajien eteen päästään tutkimaan, millaiset yleiset periaatteet ohjaavat lain tulkintaa.

On erittäin oleellista, että kurssilaista eri vaiheissa myös kannustetaan ja motivoidaan, jotta hän jaksaa opiskella ja saavuttaa tavoitteensa. Lisäksi hän tarvitsee palautetta siitä, miten hänen oppimisensa on kurssin kuluessa edistynyt.