Miten siirtyä perinteisestä verkkokouluttamiseen

Milloin verkko-opetus on mielekästä?

Osa järjestöistä on jo kokeillut siirtää kurssejaan verkkoon, osalla on siihen kiinnostusta, muttei vielä valmiuksia. Kiinnostusta ovat lisänneet verkko-opetuksen monet hyödyt.

Verkkokoulutuksella on kuitenkin myös haasteensa.

Milloin sitten hyödyt ja haitat tasapainottuvat niin, että verkkokurssin tai verkkoon asennetun itseopiskelumateriaalin tekeminen muuttuu mielekkääksi? Jokainen tapaus vaatii tietysti oman harkintansa, mutta seuraavia esimerkkejä voi käyttää mietinnän tukena.