Kurssijärjestäjän muistilista

Tilaisuuden jälkeen

  1. Pysyttiinkö aikataulussa?
  2. Onnistuivatko kurssijärjestelyt?
  3. Onko kouluttajan palkkiolomake ja kurssitilojen lasku saatu?
  4. Suorittivatko kaikki opiskelijat kurssin?
  5. Pitikö kurssin budjetti?
  6. Toteutettiinko kurssi sopivana ajankohtana?
  7. Kerättiinkö kurssipalaute ja käytiinkö saadut palautteet läpi?
  8. Onko lähetetty kiitoskirjeet kouluttajalle, osanottajille?
  9. Sovittiinko kurssilla, että jokin lisätieto postitetaan kurssin jälkeen tai että kurssimateriaali tulee yhdistyksen kotisivuille? Onko hoidettu?