Konstruktivistinen oppimiskäsitys

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen eräs tunnusmerkki on se, että oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa. Kaksi muuta tunnusmerkkiä, jotka usein liitetään konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, ovat näkemys oppimisesta tilannesidonnaisena toimintana ja näkemys oppimisesta sosiaalisena toimintana.

Konstruktivistinen oppimiskäsitys vastaa oppimisen tutkijoiden viimeisintä näkemystä siitä, mihin onnistunut oppimisprosessi perustuu. Sana konstruktio tarkoittaa rakennelmaa. Tämän oppimiskäsityksen mukaan jokainen oppija muodostaa hallussaan olevan tiedon itse. Se ei siirry kouluttajalta, vaan se syntyy oppijan oman aktiivisen työn tuloksena. Tieto ei kuitenkaan synny oppijassa yksin, vaan se on osa oppijan sosiaalista toimintaa. Jopa silloinkin, kun oppija lukee yksin oppimateriaalia, hän yleensä opettelee uusia asioita jotakin käyttötarkoitusta varten. Käyttötarkoitus puolestaan on usein sosiaalinen - työtehtävä, harrastus, luottamustoimi…