Kognitiivinen oppimiskäsitys

Kognitiiviselle oppimiskäsitykselle perustuva opetus lähtee kokonaisuuden avaamisesta ja ymmärtämisestä, minkä jälkeen oppijan katsotaan helpommin omaksuvan pienet yksityiskohdat ja prosessit. Opetus perustuu ongelmalähtöisyyteen ja se on yksilön omaa aktiivisuutta korostavaa. Kognitiivista näkemystä toteuttavalle kouluttajalle tärkeää ei ole ainoastaan opetettava sisältöasia, vaan myös itse oppimisprosessi.

Kognitiivinen lähestymistapa on tehokas ja tuloksekas silloin, kun opetetaan monimutkaisia asiakokonaisuuksia. Oppija hukkuu yksityiskohtien kiemuroihin, ellei hänelle anneta ensin jonkinlaista kokonaiskarttaa siitä, millaisen kokonaisuuden kaikki asiat yhdessä muodostavat.

Kognitiivista lähestymistapaa voidaan kritisoida siitä, että siinä kouluttaja tulee oppijoiden eteen valmiiden vastausten kanssa ja ryhtyy opettamaan niitä. Aikuiskoulutuksesta löytyy nimittäin paljon sellaisia oppiaineita, joissa paras oppimistulos saadaan aikaan siten, että oppijalle ei anneta valmiita vastauksia, vaan hän joutuu ikään kuin itse keksimään ne. Tyypillinen tällainen oppiaine ovat esim. vuorovaikutustaidot. Kun oppija ei saa valmiita käyttäytymismalleja kouluttajalta, vaan kehittää ne itse, hän räätälöi kehittämänsä mallit oman persoonallisuutensa ja omien käyttötarpeidensa mukaan, jolloin niistä tulee usein parempia kuin kouluttajan tarjoamista malleista.