Oppimiskäsitykset

Oppimiskäsityksellä tarkoitetaan sitä, miten ihminen määrittelee oman ja toisten oppimisen. Oppimiskäsitys on kouluttajan vastaus kysymyksiin: miten oppiminen tapahtuu, miten sitä voi ohjata ja miten mitata.

Tässä oleva pikatesti ei tavoita ajattelusi syvimpiä ulottuvuuksia, se toimii lähinnä työvälineenä oman ajattelusi herättämiseen ja kehittämiseen.

Valitse näistä oma oppimiskäsityksesi.

  1. Tehokkain opetus on mielestäni sellaista, missä opettaja käy opetettavaa asiaa läpi pieninä annoksina, yksi kerrallaan ja eteenpäin siirrytään vasta, kun on opettaja on ensin testaamalla varmistanut, että kaikki ovat oppineet käsitellyn asian.
  2. Tehokkain opetus lähtee mielestäni siitä, että ensin oppijalle annetaan kokonaiskuva opetettavasta aiheesta. Vasta sen jälkeen mennään aiheen yksityiskohtiin.
  3. Koska oppiminen tapahtuu aina oppijan omien henkisten kykyjen varassa, on tehokkain opetuskin mielestäni sellaista, jonka avulla ihminen tutustuu omiin henkisiin kykyihinsä ja oppii kehittämään niitä.
  4. Tehokkain oppiminen on tekemällä oppimista. Minkä kuulee, sen tietää. Minkä näkee, sen ymmärtää. Minkä tekee, sen osaa.