Oppiminen

Hyödyllinen kouluttajalle, joka haluaa muuttaa omaa toimintatapaansa ja pohtii, mistä johtuvat erilaiset oppimistulokset ja sanoman perillemeno tai perillemenemättömyys.