Oppitunti

Vaikka kouluttaja opettaisi kaikkia samalla tavalla, niin jokainen oppija kuitenkin oppii yksin ja omalla ainutlaatuisella tavallaan. Jokainen valikoi saamaansa opetusta. Osa asioista jää mieleen, kun taas osan kuulemistaan ja näkemistään asioista ihminen torjuu. Valikointi ilmenee muutosvastarintana tai siten, että oppija ei vain opi jotakin.

Vielä senkin jälkeen kun asia on kurssitilanteessa opittu, täytyy harpata pitkä askel, jotta osaaminen muuttuu toiminnaksi. Opetetun asian muuttumista kurssilaisen omaksi toiminnaksi kutsutaan siirtovaikutukseksi. Siinä oppija siirtää yhdessä tilanteessa tai toiminnassa - tässä tapauksessa kurssilla - oppimansa asian toiminnaksi omassa yhdistyksessään tai työpaikallaan. Siirtovaikutuksen syntyminen edellyttää, että oppija pohtii opiskeltavaa asiaa, sillä vasta omakohtainen pohtiminen tekee asian soveltamisen mahdolliseksi. Asiasta puhutaan myös nimillä "oppimisen soveltaminen" tai "opetuksen vaikutus".

Oppitunnin tavoitteena on saada opiskelijat pohtimaan eli käsittelemään ja muokkaamaan opittavaa aineistoa mielessään. Mitä enemmän he voivat itse pohtia, sitä tehokkaampaa oppiminen on.

Koska oppijat ja opiskeltavat asiakokonaisuudet ovat erilaisia, on vaikea antaa yhtä oikeaa perusmallia oppitunnin suunnitteluun, mutta klikkaa tästä hyvä perusmalli, jota voit sitten muokata omiin tarpeisiisi..