Lokki

Ja kurssille mahtuu aina mukaan yksi lokki, joka on tullut kurssille aivan joistakin muista motiiveista kuin opittavasta asiasta.

Usein lokiksi tullaan siten, että järjestö päättää lähettää yhden jäsenensä jollekin tärkeäksi katsotulle kurssille, mutta unohtaa tarkistaa lähetettävän henkilön oman motivaation. Huonosti informoitu osanottaja saattaa löytää itsensä oppimistilaisuudesta, jonka tarkoitus on hänelle hämärä ja osallistumisen tavat vieraita. Tällöin henkilö ryhtyy ensin nauttimaan tarjotusta kahvista ja pullasta, mutta alkaa jossakin vaiheessa liikehtimään levottomasti ja kyselemään kaiken tarkoitusta. Lokki kaipaa asiallista tietoa siitä, mikä merkitys oppimistilaisuuteen osallistumisella on hänen järjestönsä toiminnalle.

Joskus näkee lokkeja, jotka tulevat kurssille etsimään uutta seurustelukumppania ja pyrkivät siksi mielellään kääntämään kaiken keskustelun kysymyksiin siitä, millaisia odotuksia ihmissuhteille muilla kurssilaisilla on.

Mitä laadukkaammassa hotellissa tai kylpylässä kurssi järjestetään, sen helpompaa on saada kurssille mukaan vähintään yksi gourmet-lokki. Heidät tunnistaa helposti kahdesta kysymyksestä. 1) Mitä meillä on lounaaksi? 2) Voiko ruuan kanssa ottaa viiniä talon laskuun? Kolmas hyvä tuntomerkki on se, että lokki pettyy aina, jos joutuu kurssilla itse tekemään töitä ja pohtimaan opittavaa asiaa. Olisi paljon miellyttävämpää vain istua ja kuunnella luennoitsijan puhe-esitystä ja saada keskittyä omiin asioihinsa.

Janoinen lokki tulee kurssille nauttiakseen sen kuluessa alkoholia. On normaalia, että useampipäiväisen kurssin aikana järjestetään illanvietto saluunassa, mutta lokki ei odota illanviettoon asti, vaan ryhtyy kallistamaan tuoppia jo hyvissä ajoin päivällä. Mikäli hän ei itse ymmärrä pysyä kurssilta pois, häntä kannattaa kahden kesken neuvoa tekemään niin.

Osa lokeista tulee oppimistilaisuuteen siivouspäivää pakoon tai anopin vierailun välttämiseksi. Heidän kannaltaan on siten sama, mitä kurssilla opetetaan, siksi lokki voi herkästi pahoittaa mielensä, jos hänen myöhästelystään huomautellaan. Koska hän ei ole tullut kurssille sisällön takia, hänelle on sama, saapuuko hän lounaalta ja kahvilta takaisin ajallaan. Näistä lähtökohdista hänen on hankala mieltää, miksi hänen ajankäyttönsä kouluttajallekaan kuuluisi.

Lokkien huomion kiinnittäminen asiaan on tärkeää, mutta kouluttaja yksin ei vastaa osallistujien motivaatiosta. Jos aikuinen ihminen ei todellakaan halua perehtyä käsiteltävään asiaan, hänet voi jättää rauhaan, jos hän ei häiritse. Jos hän häiritsee, häntä voi kohteliaasti pyytää poistumaan tilasta. - Toisaalta lokinkin voi yrittää saada mukaan esimerkiksi ryhmätöiden avulla, kun lupaa, että sitten vasta hauskaa onkin, kun on ensin tehty työt.

Eli lyhyesti: koulutustilanteen vastuu on vetäjällä. Pääasiallinen keino puuttua häiriökäyttäytymiseen on ennaltaehkäisevä: aluksi ryhmän kanssa määritellään yhdessä tilaisuuden tavoitteet. Jos sitten sattuu häiriötilanteita, tavoitteisiin palataan. Ryhmä yleensä haluaa edettävän niitä kohti.