Kotka

Kotka on viileä, ylimielinen ja kaikkitietävä. Kotka tarkkailee kurssin toimintaa korkealta muiden yläpuolelta. Hän tuntee opiskeltavan asian läpikotaisin ja käyttää aikansa tarkkaillakseen kouluttaako kouluttaja oikein. Huomatessaan puutteen opetuksessa kotka lehahtaa alas vuoreltaan ja ryhtyy oikomaan annettua "väärää" tietoa. Koska monet kotkat tulevat kurssille lähinnä esitelläkseen, millaiselta oikein oppinut henkilö näyttää, saattaa kotkan siipien havinaa kuulua kurssin ilmatilassa tämän tästä.

Kotka voi joskus olla aika ilkeäkin ja tehdä häijysti pilaa sellaisesta oppijasta, jolle uusi asia avautuu hitaasti. Sellaiseen kouluttajan on puututtava todella nopeasti.

Koska kotka ei ole tullut kurssille oppimaan mitään, ei hän mielellään myöskään osallistu kurssilaisten yhteiseen toimintaan, kuten ryhmätöihin. Tällöin kotka vaihtaakin helposti identiteettiä ja muuttuu kultakalaksi. Ongelmaksi voi muodostua, miten tehdä ryhmätöitä ryhmässä, jonka yksi jäsen osallistuu toimintaan ikään kuin mykkänä lasilevyn takaa.

Kotkan voi yrittää aktivoida vaikkapa utelemalla hänen kokemuksiaan eli tavallaan ottaa hänet mukaan opetustehtävään. Joskus on myös paikallaan muistuttaa kotkaa siitä, että "me muut olemme tulleet tänne opiskelemaan ja ehkä kotkallekin löytyisi uusia näkökulmia, jos hän hieman kuuntelisi muiden ajatuksia." Työskentelyä passivoivalle kotkalle kouluttajan kannattaa hätätilassa antaa vaikka jotakin muuta puuhasteltavaa siksi aikaa, kun kotkan oma työryhmä työskentelee.