Miten kohdata haastava kurssilainen

Koulutustilaisuudessa syntyvät ryhmäilmiöt ovat yleensä aina myönteisiä. On hyvä, jos ohjaaja saa oppimistilaisuuteen osallistuvat järjestön jäsenet tutustumaan toisiinsa ja vaihtamaan mielipiteitä ja/tai käyntikortteja. Keskustellessaan ihmiset oppivat, keksivät uutta, soveltavat opittua sekä ystävystyvät ja luovat sosiaalisia verkostoja.

Joskus joku ryhmän yksittäinen osanottaja saattaa kuitenkin yrittää johdattaa keskustelun pois oppimisesta. Kokeneet kouluttajat osaavat tarvittaessa puuttua tähän johdatteluun ja ohjata ryhmän takaisin oppimiskeskusteluun. Uudelle kouluttajalle voi kuitenkin olla haastavaa kohdata kurssilainen, joka pyrkii käyttämään oppivaa ryhmää omiin tarkoituksiinsa. Voit harjoitella mielessäsi tällaisen rönsyilemään pyrkivän keskustelun ohjaamista seuraavien kuvitteellisten esimerkkien avulla.

Kurssillesi osallistuukin yllättäen ihmisten seassa yksi

Klikkaa eläinten kuvia ja kokeile kohdata nämä tavallista haastavammat osanottajat!