Esiintyminen yleisön edessä

1. Asento ja eleet

Kun puhuu yleisön joukosta, kannattaa nousta seisaalleen, sanoa nimensä ja mistä tulee ennen ja pitää hetken tauko kuin aloittaa. Kuulijoille jää aikaa ottaa sopiva kuuntelun asenne. Yleisön edessä on helppoa tarkastella kuulijoita ja valitse katselleen kohteita.

Eleet ovat olennainen osa esiintymistä. Tavallinen ele on pitää muistilappua, nostaa ja katsoa sitä. Tai osoittaa kädellä ja kohdistaa viestiä.

Perusasento on luonnollisen ryhdikäs, istui tai seisoi. Silloin äänellä on kaikupohjaa.

2. Äänen käyttö, sen kuuluvuus

Äänen kaikupohja on vartalo. Ääni lähtee siis vatsanseudusta ennemminkin kuin 'kurkusta'.

Jos muistaa, on hyvä hieman laskea ääntään, jolloin äänihuulten rasitus vähenee eikä puheesta tule liian kimakkaa. Jännittäessä moni pyrkii huomaamattaan puhumaan normaalia nopeammin, siksi aloittaessaan kannattaa usein tahallaan hidastaa puhettaan, jolloin lopputulos kuulostaa normaalilta.

Kun tuntuu ettei ole varma, kuuluuko oma puhe kauemmaksikin, on luvallista kysyä: 'Kuuluuko?' Ja kuunnella, mitä vastataan. - Samalla on saanut kontaktin kuulijoihin!

3. Puheen selkeys ja rauhallisuus

Puheenvuoron aloittaminen on tehtävä huolella, koska juuri silloin luodaan yhteyttä kuulijoihin. Kuuntele, kuunnellaanko sinua jo!

On olettavaa, että ensimmäiset lauseet menevät osittain ohi korvien. Siksi niihin ei pidä sijoittaa asiaa, vaan lausua kiitoksia puheenvuorosta tai kiinnittää omat sanat edellisen puhujan painotuksiin. Siis rakentaa ajatusten siltaa.

Esiintyjän puheen selkeys syntyy sanojen vauhdista: ei ole kiirettä suoltaa konekiväärivauhdilla virkkeitä. On otettava kuulijan vastaanottokyky huomioon. Asian osaaminen ja selkeä jäsentely tietysti auttaa (katso myös kohta puhe).

4. Olla läsnä

Läsnäolon luominen - kuuntelijoiden mieliin - syntyy monesta pienestä tekijästä. Vastakohdaksi läsnä olevalle puheelle voi ajatella 'poissaolevaa' tai 'saarnaavaa' puhetta, jolla ei ole kohdetta. Läsnä olemisen vaikutelmaa voivat lisätä mm. seuraavat keinot.

5. Yleisön huomioiminen

Yleisöä ovat toiset tilaisuudessa olevat kuin myös toiset esiintyjät. Perushuomiointi alkaa tietysti katseesta - ota yhteyttä katseellasi.

Puheen voi kohdistaa kattoon, seiniin tai lattiaan, mutta yleisö ei ole siellä.

Sama vaikutus on, kun puhuja kiinnittää katseensa vain yhteen osaan yleisöä, joka alkaa tuntea itsensä vaivautuneeksi. Toiset taas ihmettelevät, mitä siellä yhdessä nurkassa tapahtuu.

Katseen suuntaamisen lisäksi voidaan yleisö ottaa huomioon kohdistamalla sille ajatuksia tai kysymyksiä.

6. Rohkeus ja jännittäminen

Yleisölle puhuminen on aina jännitystä tuottavaa. Ja niin on tarkoituskin, koska jännittäminen lisää voimavaroja.

Jännittäminen on monimuotoinen tapahtuma. Se alkaa hyvissä ajoin ennen omaa osuutta. Se nousee mitä lähemmäksi oma vuoro tulee. Silloin ajattelu aktivoituu ja se kannattaa suunnata oman puheenvuoron aloittamiseen ja pääkohtien selkeyttämiseen: mitä sanon ensimmäiseksi, miten kuvaan puheenvuoroni sisällön.

Vaatii rohkeutta pyytää puheenvuoro. Yleensä sen saamiseen menee muutama hetki, jolloin voi esim. numeroin jäsentää omat ajatuksensa. On eduksi, kun voi liittää omat ajatuksensa edeltävään keskusteluun.

Esiintymisen jännitys helpottaa, kun voi hengittää sisään kunnolla muutaman hengenvedon verran. Ajatukset selkiävät.

7. Mitä muuta

Esiintyjä tavoittelee esiintymisellään hyväksyvää vastaanottoa viestilleen ja kuulijoilta tukea viestin vastaanottamiselle.

Pienemmässä tai suuremmassa julkisuudessa esiintyminen on nykyiselle ajalle ominaista: Järjestö profiloituu eli muokkaa kuvaansa julkisuuden avulla.

Julkisuus tarkoittaa tavallisesti järjestön kannan esittämistä keskustelussa tai yleisön edessä. Järjestön näkökulma on siis hallittava omin sanoin. Henkilö on siten järjestön väline ja viesti.

Esiintymisen lähtökohta on esiintyjän oma persoonallisuus, jonka lävitse asiaa tuodaan esiin. Omaa persoonallisuutta ei kovin paljon voi muuttaa, mutta sen eri osa-alueita voi painottaa paremmin näkyviin/kuuluviin.

On hyvä miettiä itse ja myös kysyä toisilta, mitä he pitävät sinun persoonallisuutesi hyvinä piirteinä.

Muista!

Kehonkieli

Äänenkäyttö

Puhe

Läsnäolo

Yleisön huomioiminen