Kouluttajan eka kerta

9. Olet kiittänyt osanottajia kuuntelemisesta ja aktiivisesta osallistumisesta. Esityksesi on onnellisesti ohi. On aika kysyä, miten selvisit. Miten keräät palautetta koulutuksestasi?

Laitat tilaisuuden lopuksi palautelomakkeen kiertämään

Kyselet myöhemmin tilaisuuteen osallistuneilta, mitä he pitivät

Lyhytkestoisessa koulutustilaisuudessa aikaa ei ehkä kannata käyttää palautelomakkeen kierrättämiseen, mutta jos lyhyehkö luento kuuluu osana isompaan, kokonaisen päivän tai pidempään kestävään koulutukseen, sitä koskevia kysymyksiä kannattaa yrittää saada mukaan tilaisuuden yhteiseen palautelomakkeeseen.(Palautelomake Word-tiedostona.)

Vielä kohta 10!

Kyseleminen paikalla olleilta on hyvä ja tehokas tapa saada palautetta. Kysymyksiä esittäessäsi kannattaa suunnata mielenkiinto esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: onnistuiko aiheenvalinta, saiko esityksestä selvää, oliko asia helppo vai vaikea oppia, huomioitiinko kuulijoiden tarpeet ja mitä olisit itse tehnyt toisin.

Vielä kohta 10!