Lausunto

Lausuntoja järjestö voi laatia joko viranomaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan halutessaan vaikuttaa yhteiskunnallisiin päättäjiin.

Järjestö voi kirjoittaa lausuntoja

Lausunnon sisältö syntyy yleensä järjestön hallituksen tai edustajiston kokouksessa. Sille on omat menettelytapansa, joista kerrotaan yhdistystoiminnan oppaissa esim. Kari Loimun kirjassa Järjestö- ja kokoustieto, 1998, kustantaja TJS Opintokeskus.

Kun sisältö on selvillä, kirjallisen ulkoasun viimeistelyssä voi huomioida seuraavaa.

Lausunto koostuu yksinkertaisimmillaan kahdesta osasta. Ensin ilmaistaan itse yhdistyksen lausunto, sitten perustellaan, miksi siinä otettu kanta on sellainen kuin on.

Lausunto-osa:

Ammattiosastomme vastustaa jyrkästi YTV:n aikomusta lakkauttaa bussi 61:n viimeinen lähtövuoro arki-iltaisin klo 19:00.

Perustelu-osa:

Ammattiosastossamme on 27 työntekijää, jotka käyttävät tätä bussilinjaa säännöllisesti. Heistä lähes kaikki jäävät silloin tällöin työnantajan pyynnöstä ylitöihin. Bussi 61 on ainoa teollisuuskylän alueelle ajava bussi. Lähin muun kuin bussilinja 61:n pysäkki on lähes neljän kilometrin päässä. Mikäli bussi 61:n viimeinen vuoro lopetetaan, työntekijät eivät enää pysty jäämään ylitöihin, mikä aiheuttaa vaikeuksia heitä työllistävissä yrityksissä ja vähentää kunnan verotuloja. Osa työntekijöistä saattaa tässä tilanteessa siirtyä kulkemaan työmatkat omalla autolla, mikä pienentää matkustajamääriä, vähentää matkalipputuloja ja heikentää bussilinjan kannattavuutta entisestään.

Joko tekstin otsikosta tai paperin ylätunnisteesta tulisi käydä ilmi, että kyseessä on yhdistys X:n lausunto asiasta Y?

Kielitoimisto enää suosittele käytettäväksi vanhaa aloituskaavaa "X esittää pyydettynä lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa" , vaan lausunto kannattaa aloittaa suoraan itse päätösehdotuksella tai mielipiteellä.