Järjestön lainsäädäntö

Yhdistyslaki

Meidän suomalaisten perusoikeuksiin kuuluu oikeus "edeltä käsin lupaa hankkimatta ( - - -) perustaa yhdistyksiä erilaisten tarkoitusten toteuttamista varten, jotka eivät ole vastoin lakia tai hyviä tapoja." Ja jotta toiminta ei olisi vastoin lakia, siitä on hyvä olla säädettynä jotakin laissa. Järjestön "perusasiat" määritellään yhdistyslaissa.

Käytännön järjestöelämässä lakikirjaa tarvitaan pääsääntöisesti vain perustamis- tai lakkauttamisasioissa. Sieltä löytyy mustaa valkoisella siitä, milloin järjestö tai yhdistys on katsottu perustetuksi tai lakkautetuksi. Ja mitä toimia on tehtävä, että yhdistys tulee rekisteröidyksi. Perustamisvaiheessa tehdään säännöt, joiden minimisisältöön löytyy vastaus yhdistyslaista, mutta konkreettisempi toiminnan ohjeistus on tehtävä itse. Yhdistyslakia on suhteellisen helppo soveltaa, koska se antaa järjestötoiminnalle vain raamit.

Jos lakikirja alkaa olla järjestötoiminnassa tärkeä, se on yleensä merkki siitä, että toiminta ei pelaa. Silloin tarvitaan ainakin pientä "hallituksen asiallinen työskentely" -projektia tai kurssia. Ei ole järkeä käyttää aikaa ja energiaa yksinkertaisen äänten enemmistön tai eriävän mielipiteen tai erottamismenettelyjen pohdintaan, sillä parempi on toimia avoimesti ja oikeudenmukaisesti, niin päästään oikeasti joihinkin tuloksiinkin.

Silloin, kun sinusta tuntuu, että tarvitset tietoa siitä, mitä yhdistyslaissa tai jossakin muussa laissa sanotaan, löydät lait kätevimmin verkosta.