Järjestön lainsäädäntö

Vakuutukset

Henkilövakuuttaminen

Yhdistyksen tulee huolehtia palkattujen työntekijöiden asianmukaisesta vakuuttamisesta. Lakisääteisiä vakuutuksia ovat tapaturmavakuutus työtapaturmien ja ammattitautien varalle sekä työeläkevakuutukset.

Lakisääteistä turvaa voi täydentää vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla, joita ovat mm. matka-, sairaskulu- ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset.

Tapaturman vaara on myös talkootöissä. Vapaaehtoista talkootyötä tekevien turvaksi voi ottaa talkootyövakuutuksen, joka korvaa talkootyössä sattuneet tapaturmat.

Kiinteistön vakuuttaminen

Tulipalo, vesivahingot, murrot, varkaudet ja ilkivalta ovat kiinteistöä uhkaavia vaaroja, joihin voidaan varautua riittävillä vakuutusturvalla. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus korvaa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, josta omistaja on korvausvastuussa sekä riita-asioissa syntyvät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Lisätietoja erilaisista vakuutuksista voit löytää vakuutusyhtiöiden omilta kotisivuilta.