Puheenjohtaja

Yhdistyslaki 35 §: "Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallitus edustaa yhdistystä. Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen."

Vajaavaltaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että puheenjohtajan on oltava täysi-ikäinen eikä hän saa olla holhouksen tai konkurssin alainen.

Puheenjohtajalla ei ole muita yhdistyslaissa määrättyjä tehtäviä kuin

  1. nimenkirjoitusoikeus, ellei säännöissä ole muuta määrätty; sekä
  2. yhdistysrekisteritoimistoon tehtävän perusilmoituksen, muutosilmoituksen tai yhdistyksen purkautumisesta tehtävän ilmoituksen allekirjoittaminen.

Puheenjohtaja ei siis lain mukaan ole järjestönsä johtaja.

Käytännössä kaikki organisoitunut toiminta tarvitsee kuitenkin jonkun, jota pidetään vastuullisena toiminnan johtamisesta. Puheenjohtajan odotetaan hoitavan järjestönsä edunvalvontaa. Järjestön sisällä hän vastaa töiden jakamisesta ja siitä, että toimitaan sääntöjen ja toimintasuunnitelmien mukaan. Puheenjohtaja johtaa usein miten myös "puhetta" eli kokouksia.

Pienessä järjestössä puheenjohtaja vastaa hyvinkin moninaisesta toiminnasta ja suuressa järjestössä päivät voivat täyttyä yksin edunvalvontatehtävistä. - Aloittelevan puheenjohtajan on hyvä tutustua järjestönsä sääntöihin, koska ne on laadittu yksilöllisesti juuri hänen järjestönsä käytäntöjä ajatellen, ja niissä on yleensä puheenjohtajan tehtävät lueteltu täsmällisesti.

Kunnianhimoisempi puheenjohtaja perehtyy yhdistyslakiin, siitä nousseisiin oikeustapauksiin ja yhdistyksensä sääntöihin, hankkii osaamista ryhmien toiminnan vetämisestä, tutustuu laajaan järjestökenttään - liittojen ja keskusjärjestöjen toimintaa myöten - ja käyttää huomattavasti osaamistaan järjestönsä edunvalvontaan sekä yleiseen vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Tätä kaikkea ei kannata kuitenkaan opetella kantapään kautta, sillä helpompaa on osallistua jonkin kokeneen koulutusorganisaation puheenjohtajakurssille: tietojen ja taitojen kertymisen lisäksi tutustut myös muihin puheenjohtajiin ja voit hankkia itsellesi mukavan verkoston puheenjohtajan urasi tukemiseksi.